برنامه پخش هفتگی زمان پخش در کشور ژاپن را نشان می‌دهد و ممکن است انتشار آن در سطح اینترنت، چند ساعت به طول بیانجامد. انیمه گیت بعد از در دسترس قرار گرفتن انیمه در اینترنت آن را با انکود اختصاصی در سایت منتشر خواهد کرد.

پخش بر اساس روزهای هفته

چهار شنبه

جمعه

شنبه

یک شنبه